College van Toezicht CvT 19-01 05-09-2019

CvT 19-01 | Onderzoek dochter met meervoudige beperking zonder toestemming wettelijk vertegenwoordiger

De pedagoog deed op verzoek van een extern opdrachtgever onderzoek naar de zorgbehoefte van klagers dochter die een meervoudige beperking heeft. De pedagoog ging hiermee een professionele relatie aan met de dochter van klager. Aangezien klager de wettelijk vertegenwoordiger is van zijn dochter, had de pedagoog hem om toestemming moeten vragen. Dit heeft hij niet gedaan.

De pedagoog heeft de opdracht van de extern opdrachtgever niet duidelijk omschreven en niet schriftelijk voor akkoord laten tekenen door de opdrachtgever, klager en hemzelf.

De pedagoog heeft onderzoek gedaan zonder klager verder bij het onderzoek te betrekken. Het College acht het onzorgvuldig dat de pedagoog alleen via één of meerdere telefoongesprekken contact met klager heeft gehad tijdens het onderzoek.

De rapportage van de pedagoog voldeed niet aan de vereisten van zorgvuldig rapporteren. De artikelen 2, 7, 10, 15, 18, 22 en 37 van de Beroepscode 2017 zijn geschonden.