College van Toezicht CvT 18-10 23-05-2019

CvT 18-10 | De betrokken pedagoog heeft een e-mail verstuurd waarin zij bewoordingen gebruikt die beledigend zijn voor de school waar haar cliënt staat ingeschreven

De pedagoog stuurt een e-mail aan de deelnemers van een Meer Partijen Overleg waarin zij de onderwijsstructuur van de school van haar cliënt omschrijft als ‘op autistische wijze met duidelijke persoonlijkheidsproblematiek waarin repressie centraal staat’. De rector van de school dient een klacht in. 

Het College acht het gebruik van deze bewoordingen beledigend voor de school. Hiermee wordt de professionaliteit van de school in twijfel getrokken. Dit is niet constructief. De pedagoog had dit als professioneel hulpverlener moeten inzien. Deze klacht is gegrond. 

De pedagoog heeft vervolgens geweigerd om met klager in gesprek te gaan over haar e-mail. Hiermee liet zij de kans op een minnelijke oplossing voorbij gaan en nam zij het risico dat de relatie met de school zou verslechteren. Ook deze klacht is gegrond. De klacht over de professionele kwaliteiten van de pedagoog wat betreft de hulpverlening aan haar cliënt acht het College ongegrond.