College van Toezicht CvT 18-06 23-04-2019

CvT 18-06 | De betrokken pedagoog handelt zorgvuldig als zij drie collega’s meeneemt in de cc in een e-mail aan klager, geen schending van het beroepsgeheim

Klager stuurt via de e-mail een noodkreet naar de voormalige pedagoog van zijn zoon. Zijn zoon zit op een basisschool die deel uitmaakt van een scholengroep waarvoor de pedagoog werkzaam is. Hij verzoekt de pedagoog om in haar antwoord haar collega’s niet mee te nemen in de cc. De pedagoog doet dit wel. 

Het College is van mening dat klagers mail geen vertrouwelijke informatie bevat. Bovendien is de cc. bestemd voor collega’s die op dat moment betrokken zijn bij de begeleiding van klagers zoon. De pedagoog is dit niet meer en klager is bekend met dit feit. De pedagoog heeft de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en is tot de conclusie gekomen dat het belang van transparantie en volledigheid bij de collega’s hier prevaleerde boven het belang van klager bij geheimhouding. Deze belangenafweging kan tot deze conclusie leiden. 

Door de e-mail zelf van klager niet door te sturen, is de pedagoog ook zorgvuldig te werk gegaan. Ten overvloede overweegt het College dat een pedagoog in een tuchtprocedure bij de NVO volledige verantwoording moet kunnen afleggen. Dit impliceert dat in beginsel vertrouwelijke informatie mag worden gedeeld.