College van Toezicht CvT 18-03 16-08-2018

CvT 18-03 | Pedagoog verwart zakelijke en professionele rollen

De pedagoog verstrekte persoonsgegevens van haar cliënt aan gemeenten en de SVB in een procedure om te komen tot een PGB voor haar cliënt, de zoon van klager. 

Zij deed dit in haar hoedanigheid van eigenaar van haar eigen bedrijf waarbij zij de bedrijfsvoering voorop stelde en niet het belang van haar cliënt diende. In deze situatie was zij niet bevoegd om persoonsgegevens te delen met deze instanties. 

Verweerster negeerde voorts de verzoeken en sommaties van klager om te stoppen met het direct contact leggen met de gemeenten en de SVB. Dit is onzorgvuldig en strijdig met de Beroepscode 2017.