College van Toezicht CvT 17-09 28-06-2018

CvT 17-09 | Pedagoog manifesteert zich ten onrechte in de privésfeer als pedagoog

De pedagoog stuurt een e-mail naar de nieuwe advocaat van haar stiefdochter waarin zij zich presenteert als orthopedagoog en gedragsdeskundige. Zij maakt geen melding van de familierelatie. 

In de e-mail doet de pedagoog uitspraken over haar stiefdochter, klager en hun kind die niet zijn gebaseerd op eigen waarneming of onderzoek. De e-mail is geschreven in een situatie van jarenlange gerechtelijke procedures over een omgangsregeling en de erkenning van klager als vader. 

Het College concludeert dat de pedagoog haar rol van beroepsbeoefenaar niet kan scheiden van die van familielid. Van manipulatie en misleiding van de rechtbank is het College niet gebleken. Wel van verwijtbare onnadenkendheid.