College van Toezicht CvT 17-05 03-07-2018

CvT 17-05 | Pedagoog die door het gerechtshof is benoemd, blijft binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening bij het uitvoeren van een ouderschapsonderzoek

Het gerechtshof benoemt de pedagoog tot onafhankelijk deskundige die een ouderschapsonderzoek moet uitvoeren bij klaagster en de vader van haar dochter. Het hof is opdrachtgever. 

Het onderzoek leidt niet tot herstel van het vertrouwen tussen de ouders. De ouders komen evenmin tot nadere afspraken over de manier waarop ze met elkaar willen omgaan. De pedagoog besluit daarom terecht om haar onderzoek af te ronden en tot rapportage aan het hof over te gaan. 

De rapportage voldoet aan de criteria uit de Beroepscode. De pedagoog past ook het recht op correctie en op eigen verklaring toe. De rapportage had op een aantal onderdelen zorgvuldiger gekund. Het College concludeert dat de pedagoog binnen de grenzen is gebleven van een redelijke bekwame beroepsuitoefening.