College van Toezicht CvT 17-04 11-01-2018

CvT 17-04 | Informeren kernteam na intakegesprek met kind dat getuige is geweest van huiselijk geweld

Klaagster is de moeder van 5-jarig kind A. Klaagster benadert de pedagoog omdat haar kind getuige is geweest van huiselijk geweld. Er volgt een intakegesprek. De pedagoog neemt hierna contact op met het Kernteam van de gemeente. 

Klaagster ziet na het intakegesprek af van verdere behandeling door de pedagoog. Klaagster is het er niet mee eens dat de pedagoog contact heeft gezocht met het Kernteam. Voorts is zij het niet eens met de inhoud van de afsluitende rapportage van de pedagoog aan de huisarts. De pedagoog heeft ook ten onrechte geen toestemming gevraagd aan de vader.

Het College concludeert dat in het intakegesprek is gesproken over de betrokkenheid van het Kernteam bij het gezin. Klaagster heeft mondeling ermee ingestemd dat de pedagoog contact zou opnemen met het Kernteam. De rapportage is na een interne klachtprocedure nietig verklaard. Een intakegesprek is een eerste beoordeling van een nieuwe zaak. Er is geen opdracht tot behandeling verstrekt. Onder meer deze omstandigheden rechtvaardigen het besluit om de vader geen toestemming te vragen.