College van Toezicht CvT 16-06 12-06-2017

CvT 16-06 | Testafname hoogbegaafdheid voldoen aan regels en voorwaarden

Klagers laten hun kinderen testen bij de pedagoog omdat ze vastlopen op de reguliere school en tekenen vertonen van hoogbegaafdheid. De pedagoog voert een intelligentieonderzoek uit, een schoolvaardigheids-onderzoek en een onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren. 

Het College is van mening dat er aanvankelijk geen optimale testsituatie was maar dat de pedagoog daarna aanpassingen heeft gepleegd naar de wens van klaagster. Het was niet noodzakelijk om gegevens bij de school van de kinderen op te vragen om de vraagstelling te beantwoorden, hoewel dit wel relevant had kunnen zijn. 

Toen klagers zich beklaagden over de wijze waarop de onderzoeken waren verricht, had de pedagoog hun meer tegemoet kunnen komen maar het is navolgbaar waarom zij dit niet heeft gedaan. De pedagoog heeft zich gehouden aan de regels en richtlijnen voor de afname van tests.