College van Toezicht CvT 15-05 06-04-2016

CvT 15-05 | Instelling vermeldt naam van pedagoog op formulier, terwijl zij geen contact heeft gehad met ouders en kinderen

De organisatie waar de pedagoog werkzaam is, vermeldt op een formulier 'Aanvraag forensisch diagnostisch onderzoek civielrecht' de naam van de pedagoog als gedragskundige. Het onderzoek wordt aangevraagd voor de kinderen van klagers. 

Het College stelt vast dat klagers en de pedagoog elkaar nooit hebben ontmoet en dat het formulier niet is ondertekend door de pedagoog. Hierdoor lijkt het invullen van het formulier buiten haar om te zijn gegaan. De pedagoog valt niets aan te rekenen. Het schort aan een duidelijk werkproces bij de desbetreffende organisatie.