College van Toezicht CvT 15-02 17-03-2016

CvT 15-02 | Onderzoek naar kind met o.a. faalangst zonder behandelovereenkomst

De pedagoog onderzoekt het kind van klaagster vanwege faalangst, onzekerheid en slecht inslapen van het kind.

Het College overweegt dat de pedagoog heeft nagelaten om bij de start van de professionele relatie een behandelovereenkomst te sluiten. De pedagoog heeft geen afspraken gemaakt over rapporteren, evalueren, financiering, het aantal behandelingen of hoe het proces er uit zou zien. Het behandelplan is te laat opgesteld. Het inzagerecht heeft te laat gestalte gekregen.