College van Toezicht CvT 14-05 29-10-2014

CvT 14-05 | De pedagoog voert een intelligentieonderzoek uit, terwijl de onderzoeksvraag breder was, het op het onderzoek gebaseerde advies was daarom niet passend

De pedagoog voert onder tijdsdruk een intelligentieonderzoek uit bij de zoon van klaagster om het cognitieve niveau van de zoon vast te stellen en om te adviseren over de aanpak voor school. 

Het College stelt vast dat er sprake was van een meervoudige onderzoeksvraag maar dat de pedagoog een enkelvoudig instrument heeft ingezet, namelijk een intelligentieonderzoek. De rapportage van de pedagoog bleef hierdoor beperkt tot een advies over de cognitieve mogelijkheden van de zoon. 

De pedagoog had moeten afwegen of het onderzoek op deze beperkte wijze kon worden uitgevoerd. Door dit niet te doen heeft zij nagelaten haar verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van het onderzoek.