Waar bent nu naar op zoek?
College van Toezicht CvT 14-02 25-07-2014

CvT 14-02 | Klacht niet ontvankelijk: onduidelijk is welke onderdelen van de beroepscode de pedagoog heeft geschonden

Uit het klachtschrift blijkt onvoldoende met welk handelen de pedagoog de op haar rustende verplichtingen van de Beroepscode NVO heeft geschonden.