College van Toezicht CvT 14-01 03-08-2014

CvT 14-01 | De pedagoog brengt schooladvies uit zonder dat moeder inzage heeft gehad en stelt een behandelplan op zonder toestemming van vader, zij doet een melding bij het (toenmalige) AMK

De pedagoog voert op verzoek van klaagster een intelligentieverzoek uit bij haar kind. Het College overweegt dat de pedagoog vervolgens een op de intelligentie gericht algemeen geformuleerd schooladvies heeft uitgebracht waarin klaagster geen voorafgaande inzage heeft gehad. 

De pedagoog heeft voorts onvoldoende helder met school en met beide ouders gecommuniceerd over de rollen van betrokkenen en de verwachtingen en het gedrag dat daarbij hoort. De pedagoog heeft het behandelplan vastgesteld zonder toestemming van de vader. 

De pedagoog heeft vervolgens haar besluit tot beëindiging van de begeleiding niet op een zorgvuldige wijze aan de ouders bericht. De pedagoog kon wel in redelijkheid overgaan tot een melding bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).