College van Toezicht CvT 13-09 31-07-2014

CvT 13-09 | De pedagoog handelt op verzoek van school en stuurt een behandelplan naar de school, zonder toestemming van ouders, de pedagoog doet ook melding bij het (toenmalige) AMK

De pedagoog is op verzoek van de school van de kinderen van klaagster een meerzijdige professionele relatie aangegaan met medewerkers van de school, de kinderen, klaagster en de vader van de kinderen. 

Klaagster en de vader bevinden zich in een echtscheidingssituatie. De pedagoog heeft haar behandelplan naar de school gestuurd zonder instemming van de ouders. Het College overweegt dat de pedagoog bij de uitvoering van haar professionele relatie onvoldoende onderscheid heeft gemaakt tussen de hulpvraag en de positie van de school, de ouders, de kinderen en haar rol in deze verschillende relaties. 

De pedagoog had zich nadrukkelijker moeten afvragen of zij betrokkenen voldoende kon bieden. De pedagoog heeft een melding gedaan bij het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling).