College van Toezicht CvT 13-07 26-02-2014

CvT 13-07 | Klacht niet ontvankelijk: onduidelijk is welke onderdelen van de beroepscode de pedagoog heeft geschonden

Uit het klachtschrift blijkt onvoldoende met welk handelen de pedagoog de op haar rustende verplichtingen van de Beroepscode NVO heeft geschonden. Klager heeft voorts de vragen van het College niet beantwoord.