College van Toezicht CvT 13-03 30-10-2013

CvT 13-03 | De rol van de pedagoog bij Bureau Jeugdzorg verandert van consulterend naar besluitvormend, de ouders weten dit niet

De betrokkenheid van de pedagoog bij een crisisinterventie van het Bureau Jeugdzorg (BJZ) was niet bekend bij klagers.  

Tot 24 augustus 2012 had de pedagoog een consultatieve rol bij de besluitvorming over de kinderen van klagers. Vanaf 24 augustus 2012 had de pedagoog een besluitvormende en sturende rol. Ook na de interventie vernamen klagers niet hoe de pedagoog bij het dossier was betrokken. 

Het College is van mening dat de pedagoog klagers onvoldoende heeft geïnformeerd over zijn aandeel en rol in de besluitvorming van BJZ.