College van Toezicht CvT 13-01 29-05-2013

CvT 13-01 | De pedagoog neemt vanuit Raad voor de Kinderbescherming deel aan multidisciplinair overleg over omgangsmogelijkheden ouders

De pedagoog werkt als gedragsdeskundige voor de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad). Op verzoek van het Hof doet de Raad onderzoek naar de omgangsmogelijkheden van onder meer klagers met hun zesjarig kind dat in een pleeggezin woont. 

Tijdens het onderzoek vindt multidisciplinair overleg plaats onder meer met de pedagoog. Het College is van oordeel dat de pedagoog de klachten van klagers over het onderzoek en de rapportage van de Raad en haar rol daarin, gemotiveerd heeft weerlegd.