College van Toezicht CvT 12-09 29-05-2013

CvT 12-09 | De pedagoog doet interactie-observatie onder verantwoordelijkheid van een gezondheidszorgpsycholoog

De pedagoog is werkzaam bij het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek dat deel uitmaakt van het Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ verricht onderzoek bij de zesjarige zoon van klaagster. 

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een gezondheidszorgpsycholoog (Wet BIG). De pedagoog voert alleen de interactieobservatie uit. Zij heeft verder geen bemoeienis met het onderzoek. 

Het College stelt vast dat de pedagoog gemotiveerd heeft aangevoerd hoe de werkwijze bij BJZ is georganiseerd en hoe zij uitvoering heeft gegeven aan haar aandeel in het onderzoek. Haar onderzoeks-rapportage is evenwichtig en zorgvuldig geformuleerd.