College van Toezicht CvT 12-08 29-05-2013

CvT 12-08 | De pedagoog is als voorzitter van team in gehandicaptenzorg verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling van een cliënt, dat niet passend en consistent wordt bevonden

De pedagoog werkt als gedragswetenschapper bij een AWBZ-instelling voor LVG-cliënten (Licht Verstandelijk Gehandicapt). De zoon van klaagster ontvangt daar 24uurszorg in verband met gedragsproblematiek. 

Het College overweegt dat de pedagoog erkent dat de derde CEP (Consensus Protocol Probleemgedrag) bij de zoon niet op de juiste wijze is afgenomen. Dit valt de pedagoog te verwijten in haar hoedanigheid van voorzitter van het team dat de zoon begeleidt. 

Voorts is het zo dat de pedagoog de verslaving van de zoon enerzijds gedoogt en anderzijds ontmoedigt. Het beleid van de pedagoog ten aanzien van het gebruik van middelen is derhalve niet consistent.