College van Toezicht CvT 12-06 23-04-2013

CvT 12-06 | De pedagoog werkt als remedial teacher en beroept zich op bewaartermijn dossiers als ouders willen dat het dossier wordt vernietigd

De pedagoog voert een zelfstandige praktijk voor remedial teaching (RT) en orthopedagogiek. Het kind van klager heeft in 2012 vier RT-sessies bij de pedagoog. 

Na een incident bij de praktijk van de pedagoog waarbij klager en de partner van de pedagoog waren betrokken, heeft de pedagoog het dossier gearchiveerd. Klager eist vernietiging van het dossier. 

Het College overweegt dat de pedagoog zich onvoldoende heeft ingespannen om de professionele relatie zorgvuldig te beëindigen. Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden, de pedagoog heeft niet gereageerd op een brief van klager en heeft klager niet uitgenodigd voor een afrondend gesprek. 

De pedagoog stelt zich ten onrechte op het standpunt dat het dossier van de dochter pas na vijftien jaar kan worden vernietigd. Een pedagoog moet een dossier tenminste een jaar en maximaal vijf jaar bewaren, of zoveel langer als redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed pedagoog of uit wettelijke voorschriften.