College van Toezicht CvT 12-03 23-04-2013

CvT 12-03 | De organisatie waar de pedagoog werkt verzoekt om verlenging van uithuisplaatsing, ouders is niet duidelijk wat de rol van de pedagoog is met wie zij contact hebben

De pedagoog is is als gedragswetenschapper werkzaam bij een stichting die namens het Bureau Jeugdzorg jeugdbeschermings-maatregelen uitvoert. De kinderen van klagers zijn onder toezicht gesteld van de stichting. 

De stichting verzoekt in maart 2012 aan de rechter om de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een van de kinderen te verlengen. Het College stelt vast dat in dit traject aan klagers onvoldoende duidelijk is gemaakt hoe de rolverdeling bij de  stichting was in de besluitvorming over klagers en hun kinderen. 

De pedagoog heeft nagelaten om zich te vergewissen van het geïnformeerd zijn van klagers over haar aandeel in de rolverdeling. Zij heeft hiertoe een individuele professionele verplichting.