College van Toezicht CvT 12-01 22-09-2012

CvT 12-01 | De pedagoog vormt op verzoek van vader een second opinion en plan van aanpak over een omgangsregeling, is moeder terecht ontevreden over die second opinion?

Klaagster deelt het gezag over haar kind met de vader van het kind. De vader verzoekt aan de pedagoog om een second opinion over de dan geldende omgangsregeling en een plan van aanpak. Klaagster is niet tevreden over de inhoud. 

Het College stelt vast dat de pedagoog in haar second opinion uitspraken doet die zij heeft overgenomen van anderen. De bronvermelding in de second is onvoldoende waardoor de uitspraken onvoldoende zijn geobjectiveerd. 

Voorts is het zo dat de pedagoog de opdracht tot het opstellen van een second opinion opvat als een opdracht tot ouderbegeleiding maar daarin adviezen en bevindingen over klaagster en haar kind geeft. De pedagoog mocht er wél van uitgaan dat zij met toestemming van beide ouders handelde.