College van Toezicht CvT 11-14 27-06-2012

CvT 11-14 | De pedagoog werkt bij de RvK en doet onderzoek om te bepalen of omgang met vader weer mogelijk is

Zoon van klaagster woont sinds de scheiding bij haar. Zoon wil niet meer naar vader. Er zijn diverse rechtszaken over de omgang gevoerd.  

De rechtbank heeft de Raad voor de kinderbescherming een aantal vragen gesteld. De pedagoog is werkzaam bij de Raad en voert het deelonderzoek uit. Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de band die de zoon met zijn ouders heeft en of omgang met de vader weer mogelijk is. 

Het CvT oordeelt dat de pedagoog de vooronderstellingen, bevindingen en conclusies die zij in haar deelonderzoek formuleert onvoldoende onderbouwt. Bovendien trekt de pedagoog vergaande conclusies op basis van gemaakte tekeningen door het kind.