College van Toezicht CvT 11-13 13-12-2011

CvT 11-13 | De pedagoog doet onderzoek op verzoek van vader en stelt een brief op over de relatie tussen kind en moeder

De pedagoog heeft voorafgaand aan het aangaan van de professionele relatie de moeder niet om toestemming gevraagd. Ook heeft de pedagoog te laat zijn positiekeuze aan alle betrokkenen in het cliëntsysteem kenbaar gemaakt. 

De pedagoog komt tot zijn bevindingen over het kind in diens relatie tot klaagster zonder deze bevindingen te toetsen bij klaagster en op basis van informatie die hij onder meer van het kind en van diens vader kreeg, maar niet op basis van informatie van klaagster. Ook stelt de pedagoog op verzoek van vader een brief op waarin hij kwalitatieve uitlatingen doet over de relatie van het kind met klaagster. De pedagoog wekte daarbij de indruk niet onpartijdig te zijn.