College van Toezicht CvT 11-08 07-11-2011

CvT 11-08 | De pedagoog werkt bij het (toenmalige) AMK en voor ouders is niet duidelijk voor welk deel van de rapportage zij verantwoordelijk is

Klagers stellen dat het onduidelijk is wie van de AMK medewerkers voor welk deel van de rapportage verantwoordelijk is. Op de in de rapportage gebruikte formulering hebben klagers eveneens kritiek. 

Het College merkt dit aan als verbeterpunten voor het AMK. Er zijn geen gronden om aan de pedagoog te verwijten dat zij zich in deze opzichten met de rapportage verenigde. De pedagoog onderbouwt gemotiveerd de stelling dat zij verantwoordelijk is voor alleen het kinddeel. Ook onderbouwt de pedagoog gemotiveerd dat zij haar onderzoek volgens het Landelijk Handelingsprotocol heeft verricht. 

Het onderzoek toont voldoende gronden die rechtvaardigen dat het AMK besloot om een raadsmelding te doen. Binnen een week na de zitting is door het AMK aan klagers gemeld dat vragenlijsten ingevuld door de dochter van klagers voor klagers ter inzage zijn. Er kan de pedagoog niet worden verweten dat zij geen inzage heeft willen geven in het dossier.