College van Toezicht CvT 11-07 23-11-2011

CvT 11-07 | De pedagoog stelt een ouderschapsplan op dat omgang tussen vader en zoon opstart, maar legt de opdracht en de afspraken onvoldoende vast

Klaagster en haar ex-partner doorlopen een ouderschapsonderzoek. Er wordt een ouderschapsplan opgesteld waarin onder meer wordt opgenomen dat als opstart van de omgang tussen vader en zoon een aantal begeleide spelmomenten zal plaatsvinden. 

Het CvT oordeelt dat de pedagoog de opdracht en de gemaakte afspraken niet heeft vastgelegd. De pedagoog heeft pas verslagen gemaakt nadat klaagster om verslaglegging vroeg. Tevens heeft zij geen opdrachtbevestiging aan ouders gestuurd met een beschrijving van de opdracht, de voorgenomen activiteiten, een tijdspad en haar exacte rol. 

De pedagoog heeft nagelaten om over de wijze en de inhoud van de verslaglegging met ouders afspraken te maken.