College van Toezicht CvT 11-04 23-02-2011

CvT 11-04 | Beschikt de pedagoog over een basisaantekening diagnostiek?

Ouders willen weten van Bureau Jeugdzorg, waar de pedagoog werkt, weten of zij beschikt over een basisaantekening diagnostiek. 

Bureau Jeugdzorg heeft daar tot op heden niet op gereageerd. Het College besluit dat de klacht wel ontvankelijk is, maar niet gegrond. Dit laatste omdat niet duidelijk is of en zo ja welke artikelen van de beroepscode de pedagoog zou hebben geschonden.