College van Toezicht CvT 11-03 06-04-2011

CvT 11-03 | Als de pedagoog op verzoek van moeder een brief opstelt die uitspraken over vader bevat

De pedagoog heeft op verzoek van de echtgenote van klager een brief opgesteld waarin zij vertrouwelijke en kwalitatieve uitspraken over klager doet die niet op onderzoek van of waarneming bij klager zijn gebaseerd. 

De inhoud van de brief had geen betrekking op het kind en bovendien schreef de pedagoog de brief zes maanden na afsluiten van haar contact met de klager. Verder spant de pedagoog zich middels deze brief eenzijdig in voor de echtgenote van klager terwijl klager en diens echtgenote in een echtscheidingssituatie verkeerden. 

De pedagoog had geen toestemming van klager toen zij de begeleiding aan het kind hervatte.