College van Toezicht CvT 11-02 06-06-2011

CvT 11-02 | De pedagoog laat zich tegenover ouders, waarvoor zij diagnostisch onderzoek doet, uit over de werkwijze van bureau Jeugdzorg

De pedagoog wordt door de ouders verzocht om een psychodiagnostisch onderzoek te verrichten bij het kind. De ouders verschillen met BJZ van mening over de aard van de in te zetten hulp. 

Bij een gesprek van ouders met BJZ over de verschillen van inzicht over de (de totstandkoming) van de indicatiestelling is de pedagoog aanwezig, waarbij zij haar twijfel uit over de werkwijze van BJZ. 

Het CvT stelt vast dat het taalgebruik van de pedagoog in diens rapportage normatief is ten aanzien van BJZ. De pedagoog heeft de opdracht van de ouders onvoldoende helder vertaald in onderzoeksvragen. De conclusies zijn niet aan de vraagstelling verbonden.