College van Toezicht CvT 10-11 23-02-2011

CvT 10-11 | Het College verplicht een pedagoog om moeder tekst en uitleg te geven over een uitgebracht onderwijsadvies, wat als moeder die aanvulling niet bevredigend vindt?

In een eerdere procedure in april 2010 werd ter hoorzitting door de pedagoog toegezegd om aan klaagster een brief te sturen waarin zij een aanbeveling doet voor de soort onderwijs waarin haar zoontje naar verwachting het beste zal gedijen.  

Klaagster heeft vervolgens een aantal keer om de verklaring verzocht waarbij de pedagoog slecht bereikbaar blijkt. Als  zij uiteindelijk wordt bereikt, vult zij het bestaande verslag, dat eerder al door het College van Toezicht als onvoldoende werd gekwalificeerd, aan met één zin. 

Het CvT oordeelt dat de pedagoog haar toezegging niet voldoende nakomt. Het heeft zeseneenhalve maand geduurd voordat de pedagoog uitvoering gaf aan de in april 2010 gedane toezegging, ook dit acht het CvT onzorgvuldig.