College van Toezicht CvT 10-09 23-02-2011

CvT 10-09 | Het accent in de begeleiding verschuift en er ontstaat een conflict tussen moeder en de pedagoog over de afspraken

Klaagster wendde zich tot de pedagoog onder meer vanwege de moeizame relatie met haar 10-jarige dochter. Het CvT oordeelt dat de pedagoog over de met klaagster en haar dochter gemaakte afspraken en over het verschuiven van de begeleiding naar het werken aan de boosheid van haar dochter onvoldoende expliciet is geweest tegenover klagers. 

Uit de rapportage blijkt niet dat de pedagoog de opdracht heeft vastgelegd en evenmin hoe en waarover bij de aanvang van de behandelrelatie afspraken zijn gemaakt waardoor aan het eind van de behandelrelatie niet goed is vast te stellen vanuit welke opdracht de hulpvraag is beantwoord, of deze is beantwoord en of aan de doelstelling van de professionele relatie is voldaan.