College van Toezicht CvT 10-05 12-05-2010

CvT 10-05 | Vader verwijt de pedagoog dat zij haar beroepsgeheim heeft geschonden, maar legde dit eerder al voor aan het College van Beroep

Klager stelt dat verweerster haar beroepsgeheim heeft geschonden. Klager verwijst hiervoor naar een bepaalde brief. Het College stelt vast dat klager, in zijn verweerschrift in de procedure in beroep, in januari 2010 een gelijkluidende klacht aan het College van Beroep heeft voorgelegd.

Het College stelt vast dat een procespartij niet tweemaal over hetzelfde kan klagen.

Klager is in zijn klacht, inhoudende dat verweerster haar beroepsgeheim heeft geschonden, derhalve niet ontvankelijk.