College van Toezicht CvT 10-03 17-03-2010

CvT 10-03 | Als de klagende ouder zijn klacht niet aanvult...

Klager reageert niet op de verzoeken van het CvT om zijn klachten aan te vullen. 

Het CvT acht de klacht niet-ontvankelijk. Uit de klacht wordt niet duidelijk of het om het handelen van de door klager genoemde pedagoog gaat.