College van Toezicht CvT 10-02 09-06-2010

CvT 10-02 | Rolvermenging bij ouderschapsonderzoek in opdracht van de rechter?

De pedagoog is door het Hof aangesteld om ouderschapsonderzoek te doen bij klager en zijn ex-vrouw opdat het Hof een beslissing zal kunnen nemen over gezag, omgang en verblijfplaats van hun zoon, die onder toezicht is gesteld. 

Klager verwijt de pedagoog rolvermenging. Zij heeft tijdens de periode van het ouderschapsonderzoek advies gegeven over hulpverlening aan het kind. Het College stelt vast dat niet is aangetoond dat de verschillende accenten die de pedagoog  in haar activiteiten aanbrengt, niet in het ouderschapsonderzoek passen. Het CvT oordeelt echter wel dat de pedagoog voorafgaand aan haar rolwisseling - d.w.z. wanneer zij haar advies inzake hulpverlening voor het kind kenbaar maakt, aan klager onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op welke overwegingen zij dit stoelde en dat in die overwegingen voor haar het belang van het kind leidend was.