College van Toezicht CvT 09-07 29-04-2010

CvT 09-07 | De pedagoog geeft geen antwoord op de adviesvraag van moeder en deelt informatie met de RvK

Klaagster meldt haar kind aan voor onderzoek bij verweerster. Klaagster zoekt antwoord op de vraag waarom het kind zich op school anders gedraagt dan thuis.

De pedagoog heeft, ondanks herhaald en gemotiveerd verzoek van klaagster geen antwoord gegeven op de vraag welke soort onderwijs voor het kind passend is. Ter zitting zegt zij toe alsnog een brief met een advies te doen aan klaagster. Het Cvt acht deze klacht afgedaan.

De pedagoog heeft zonder voorafgaande toestemming van klaagster informatie uitgewisseld met de RvK. Zij heeft vertrouwelijke informatie gegeven zonder voorafgaande toestemming van de gezag dragende ouders en zonder af te wegen of het overdragen van deze informatie in het belang van het kind is.

De pedagoog heeft niet met klaagster gedeeld dat zij informatie van de vader heeft gekregen en dit gegeven ook niet in het verslag opgenomen. De pedagoog geeft adviezen die niet zijn gebaseerd op klaagsters vragen noch op de onderzoeksvragen. Dusdoende heeft de pedagoog onzorgvuldig gehandeld.