College van Toezicht CvT 09-05 17-02-2010

CvT 09-05 | De pedagoog adviseert over een verlening van een uithuisplaatsing op grond van informatie van derden

Zoon van klaagster is onder toezicht gesteld van Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering (LJ&R) en uit huis geplaatst naar vader. De pedagoog, in dienst van LJ&R brengt stukken in in het kader van een verlenging machtiging uithuisplaatsing. 

Het CvT stelt vast dat in het stuk ‘Overwegingen uithuisplaatsing …’ van verweerster broncitaten en eigen professioneel oordeel onvoldoende van elkaar zijn te onderscheiden. De status van het stuk is niet duidelijk, terwijl het aldus is ingebracht in een juridische procedure. De pedagoog had weliswaar toestemming om te rapporteren maar zij had geen toestemming om haar samenvatting van een stuk van een derde in te brengen. De zorgvuldigheid vereist dat wanneer een passage van een rapport wordt gebaseerd op informatie van een derde, deze passage eerst voor commentaar aan die derde wordt voorgelegd, hetgeen hier niet is gebeurd. 

Het College overweegt voorts dat niet valt in te zien hoe het stuk, in mei 2007 inmiddels één jaar oud, de urgentie van de uithuisplaatsing kon onderbouwen.