College van Beroep CvB 23-02 23-10-2023

CvB 23-02 | De rapportage van de bijzonder curator, tevens NVO-lid, voldeed aan de zorgvuldigheidseisen van de Beroepscode

Klaagster gaat in beroep. Naast haar eerdere klacht dat de bijzonder curator onzorgvuldig heeft gerapporteerd stelt zij dat onder de feiten zoals het College van Toezicht deze heeft omschreven een onwaarheid staat en dat de onderzoeksvraag van de bijzonder curator anders had moeten luiden.

Het College van Beroep oordeelt dat de betreffende passage onder de feiten inderdaad anders geformuleerd had moeten worden. Dit onderdeel is gegrond. De klacht dat de onderzoeksvraag van de bijzonder curator anders had moeten luiden is niet ontvankelijk verklaard omdat klaagster deze pas in beroep naar voren bracht.

Over de rapportage oordeelt het College van Beroep dat de bijzonder curator een goed te onderbouwen werkwijze heeft gebruikt om de wil van de zoon te onderzoeken en ook anderszins voldaan heeft aan de eisen voor een zorgvuldige rapportage over dit onderzoek.

Het College van beroep bevestigt de uitspraak van het College van Toezicht hierover.