College van Beroep CvB 17-01 10-11-2017

CvB 17-01 | Kinderen opgehaald onder begeleiding politie: machtsmisbruik door pedagoog?

Het beroep tegen de ongegrondverklaring van het CvT, ziet op de beoordeling van het klachtonderdeel dat niet is vastgesteld dat de kinderen onveilig waren bij appellant (de vader) en dat de pedagoog hiermee onzorgvuldig heeft gehandeld. Het CvB oordeelt dat de klacht ongegrond is. De klacht m.b.t. het vooropgezette plan van de instelling om hem het gezag af te nemen wordt buiten beoordeling gelaten.