College van Beroep CvB 16-05 27-07-2017

CvB 16-05 | Klachten over de uitkomst van een WISC-onderzoek: hoe voorkomt de pedagoog dat te veel verwachtingen over het onderzoek worden gewekt?

Het College van Beroep oordeelt dat de juiste onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt, het gedragsaspect is wel aan de orde gekomen tijdens het onderzoek en de rapportage. Appellant heeft te hoge verwachtingen gewekt naar aanleiding van het gedrag van de jongen tijdens het onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek dat hij zou verrichten. 

Hij heeft daarmee onzorgvuldig gecommuniceerd met klagers. Gezien de aard van het onderzoek en de tijdsdruk die klagers op het onderzoek legden is het navolgbaar dat er geen informatie bij de school is opgevraagd.  Appellant heeft de klacht in eerste instantie van klagers onzorgvuldig afgehandeld. In beroep is niet gebleken dat partijen het oneens waren over de onderzoeksopdracht of de uitvoering van het onderzoek. In beroep kan niet beoordeeld worden hoe de onduidelijkheid over de uitvoering van het onderzoek is ontstaan.