College van Beroep CvB 16-04 01-06-2017

CvB 16-04 | Mag een pedagoog, in het belang van het kind, op verzoek van vader zonder toestemming van moeder contact aangaan met kinderen?

De pedagoog gaat in beroep. Het College van Beroep stelt vast dat de pedagoog uit de context van de situatie had moeten begrijpen dat er sprake was van problemen (vechtscheiding). De pedagoog had pogingen tot contact en het verkrijgen van toestemming moeten ondernemen voordat het gesprek met de kinderen plaats zou vinden. 

Klaagster heeft niet de kans gekregen haar toestemming te verlenen of te onthouden voor dit gesprek en de rapportage. De pedagoog had zich af moeten vragen hoe haar rapportage gebruikt zou kunnen worden bij een conflict over de omgangsregeling. De pedagoog heeft de omstandigheden die haar in een conflict van plichten bracht onvoldoende afgewogen. Haar argument dat zij overigens in het geheel geen toestemming van moeder nodig had is in het licht van de omstandigheden niet navolgbaar. De pedagoog had niet kunnen aannemen dat er veronderstelde toestemming van klaagster zou zijn. 

CvB wijzigt maatregel gezien het leerdoel van het tuchtrecht