College van Beroep CvB 09-03 29-03-2010

CvB 09-03 | Wie zijn opdrachtgever en belanghebbenden als de pedagoog de schoolleiding adviseert? Wat vereist dit voor het dossier?

De pedagoog handelde in redelijkheid binnen de bevoegdheden van haar functie als orthopedagoog bij een ROC. Middels de instemming tot het aangaan van een gesprek is een start gegeven aan de professionele relatie van de pedagoog met de jongen. 

Of en hoe zij hem heeft geïnformeerd over het doel en werkwijze blijkt niet uit de stukken. De pedagoog heeft hier niet zorgvuldig genoeg gehandeld. Ook is het niet vastleggen van een onderwijsovereenkomst onzorgvuldig.  

De pedagoog heeft nagelaten in het dossier haar handelen en haar keuzes en afwegingen in het proces te verwerken.