Een klacht over onze dienstverlening?

Wij vinden het erg belangrijk om van u te horen als u niet tevreden bent. Wij zullen natuurlijk proberen uw klacht te verhelpen. En als wij wat fout is gegaan niet terug kunnen draaien, is het voor ons belangrijk om uw klacht te horen om zo in de toekomst te proberen dergelijke klachten te voorkomen.


Let op: voor klachten over het beroepsmatig handelen van onze leden geldt de tuchtrechtprocedure.

U kunt uw klacht indienen

  • Via de mail: info@nvo.nl
  • Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 030-232 2407
  • Met een brief: NVO, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Het is ons streven om de klacht binnen een maand af te handelen. De volledige procedure staat beschreven in “Een klacht indienen bij de NVO”.