In de media 11-02-2022

Zit de jeugd collectief in een dip?

EOSwetenschap.eu - Uit verschillende Vlaamse en Nederlandse onderzoeken blijkt dat veel jongeren niet goed in hun vel zitten. 

In de EOS special Opvoeding gaan pedagoog Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent en Universiteit Utrecht) en Marloes Kleinjan (hoogleraar Youth Mental Health Promotion Universiteit Utrecht er op in. Meisjes hebben het lastiger dan jongens. Ze ervaren tot drie keer meer emotionele problemen dan jongens. “Een van de mogelijke verklaringen is het zogenaamde good girl-concept”, zegt Pedro De Bruyckere. “Meisjes moeten braaf zijn, terwijl jongens meer vrijheid krijgen. Ze krijgen vaker normen en regels opgelegd, ook door hun leeftijdgenoten.” 

En de rol van de ouders? “Er lijkt een verband te zijn tussen een overbeschermende opvoeding en mentale problemen. De weerbaarheid van kinderen die zo’n opvoeding krijgen, is minder groot. Denk bij overbeschermende ouders aan tijgermoeders, helikopterouders of curling-ouders. Zij hanteren een erg controlerende, dwingende opvoedingsstijl of een die kinderen wil behoeden voor elk probleem. Kinderen in deze gezinnen ervaren ook meer stress en faalangst.”

> Naar artikel