In de media 16-02-2021

Wie adoptie stopt, miskent het gevolg van deze pandemie

De Volkskrant.nl - De commissie-Joustra pleit voor een (tijdelijke) stopzetting van internationale adoptie. De commissie beklaagt zich in het rapport over belemmeringen in haar werk door de coronapandemie. Onopgemerkt wordt de invloed van covid-19 op kinderen wereldwijd. Naar verwachting zal die leiden tot aanzienlijk meer kinderen in tehuizen.

> Naar artikel