In de media 21-10-2022

Werken aan aanwezigheid

Onzejeugd.nu - Het ministerie van OCW bracht onlangs het Wetsvoorstel terugdringen verzuim in internetconsultatie. Onze Jeugd Nu interviewde de orthopedagogen Irma de Wit en Marije BrouwerBorghuis. Met het wetsvoorstel wordt de toon gezet voor een focus op aanwezigheid op school. Op scholen die deze omslag maken zijn de resultaten hoopvol vertellen beide orthopedagogen. Er is meer aanwezigheid, de onderwijstijd van kinderen gaat omhoog en er is beter zicht op wat er moet gebeuren voor leerlingen. Beiden zijn actief voor het International Network for School Attendence (INSA) dat vernieuwend wetenschappelijk onderzoek aanjaagt en deelt. (Artikel achter betaalslot).