In de media 17-12-2021

Wel of geen prik?!

Didactiefonline.nl - Leerkracht en masterstudent Tessa van den Brink en Tim Mainhard en Bjorn Wansink (hoofddocenten Educatie en Pedagogiek Universiteit Utrecht) onderzochten of en hoe docenten omgaan met het corona-vaccinatiedebat in de klas. 

Hoe denken docenten over het bespreken van het vaccin in de klas? Wat zijn de overwegingen om wel of geen prik te halen? Hoe voer je een gesprek over een dergelijk lastig thema zonder de emoties al te hoog op te laten lopen en de ander in zijn waarde te laten? Zo’n 135 docenten in het voortgezet onderwijs vulden een vragenlijst in, het overgrote merendeels blijkt voor vaccinatie en heeft vertrouwen in de wetenschap achter het vaccin. 

Toch kiezen docenten vaak voor een neutrale aanpak bij het bespreken van vaccinatie in de klas is de conclusie in Didactiefonline. Zij willen de context creëren om het vaccin te bespreken en ruimte scheppen voor alle perspectieven, maar zien het ook als hun plicht om leerlingen te wijzen op het belang van vaccinatie. Veel docenten lijken het niet hun taak te vinden om de mening van hun leerlingen richting pro-vaccinatie te beïnvloeden. Ze verstrekken informatie over het vaccin aan hun leerlingen, maar bemoeien zich er verder niet mee wat leerlingen hier mee doen. Daarmee laten ze behoorlijk wat ruimte aan leerlingen om een andere keus te maken dan die door de overheid wordt aangeraden. 

De data voor dit onderzoek zijn verzameld in het voorjaar van 2021, de discussie over vaccineren is inmiddels verder ontwikkeld en ook docenten kunnen er nu dus mogelijk anders instaan.

> Naar artikel