In de media 24-03-2023

Wat we kunnen leren van onze voorgangers?

In het Parool en New Scientist een interview met psycholoog en journalist Vittorio Bussato. Hij interviewde de aflopen twintig jaar een honderdtal boegbeelden van de pedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Onder de vlag van het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen (ADNG) sprak hij de wetenschappers stuk voor stuk ongeveer een uur, met een camera erbij. Hij zette deze films bij wijze van oral history, gesproken geschiedenis, openbaar toegankelijk op de site van het ADNG. 

De interviews met de honderd gedragswetenschappers zijn te zien via: www.adng.nl/nl/oral-history.