In de media 18-02-2022

Was Het Wel Expres?

Jeugdinontwikkeling.nl - Bram Orobio de Castro, hoogleraar pedagogiek aan de UvA onderzocht de invloed van ouder-kind gesprekken over sociale conflictsituaties op vijandige interpretaties door jonge kinderen. In Jeugd in Ontwikkeling deelt hij het onderzoek. Een vijandige interpretatiestijl is een risicofactor voor de ontwikkeling van agressieve gedragsproblemen. “Wij onderzochten of ouder-kind gesprekken over sociale conflicten met leeftijdgenootjes invloed hebben op de vijandige interpretatiestijl van jonge kinderen. Uit de resultaten blijkt dat wanneer ouders vijandige interpretaties ontkrachtten of sociale normen benadrukten, hun kinderen daarna een minder vijandige interpretatiestijl hadden. Gesprekken met kinderen zijn dus een mogelijke ingang om de ontwikkeling van een vijandige interpretatiestijl op vroege leeftijd te helpen voorkomen. Ouders, leerkrachten, en pedagogisch medewerkers zouden kinderen kunnen coachen om na te denken over de intenties van anderen: was het wel expres?”

> Naar artikel