In de media 13-01-2023

Waarom lopen de wachtlijsten in de jeugdzorg de spuigaten uit en wat kunnen we daaraan doen?

Hoogleraar orthopedagogiek Annemiek Harder spreekt samen met kinderombudsman Stans Goudsmit in de podcast Stadswandelingen (co-productie EUR, Gemeente Rotterdam en Omroep Rijnmond) over de wachtlijsten voor passende jeugdzorg en hoe deze de spuigaten uitlopen. 

“Lichtere hulp lijkt vaker en langer te worden ingezet, om zwaardere problemen te voorkomen, maar de vraag naar zware zorg, zoals opname in een kliniek of verblijf op een leefgroep, neemt niet af. En de lichte hulp die er is bereikt de jongeren en gezinnen niet waar een hoger risico is op de ontwikkeling van complexe problematiek.” De wetenschap kan inzicht bieden in de knelpunten in de jeugdzorg, zoals de oorzaken en gevolgen van wachttijden en wachtlijsten, maar ook welke mogelijke oplossingen er zijn. 

Ook pleit Annemiek Harder ervoor dat hulpverleners investeren in een goed contact met jongeren en ouders, en daar de tijd en ruimte voor krijgen.