NVO Nieuws 31-05-2024

Voorbeeldfunctiebeschrijving voor orthopedagogen in de VVT

NVO heeft een voorbeeldfunctiebeschrijving gemaakt voor orthopedagogen en orthopedagoog-generalisten die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT).

Deze beschrijvingen zijn opgesteld in samenwerking met professionals uit de sector en met FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals waar NVO lid van is. Gebruik deze voorbeeldbeschrijvingen als inspiratie om het gesprek aan te gaan over jouw rol, taken en verantwoordelijkheden binnen jouw organisatie. 

Meer tips over hoe je dit gesprek kunt voeren, vind je in deze begeleidende brief.